Axudas 2020 a 2016 vixentes

A continuación están dispoñibles aquelas axudas da Axencia Galega de Innovación anteriores ao ano en curso e que siguen vixentes: